شانگهای بسته بندی های روشن شرکت مواد، با مسئولیت محدود
صفحه اصلی > اخبار > محتوای
اوج کاغذ
- Feb 27, 2017 -

نوک فیلتر. برای افزایش ظاهر میله فیلتر سیگار، راد پیچیده توسط یک لایه از دوک های کاغذی، پس برهنه فیلتر قرار گرفته است.

فیلترها برای تصفیه آب مواد استات سلولز (دو) و یا دیگر الیاف مصنوعی است. فیلتر می تواند تار در روند سیگار کشیدن به طور مستقیم به دهان و ریه ها مانع، کاهش غلظت گاز دودکش از تار، به منظور کاهش خطرات بهداشتی. البته، سیگار نوک نیست، پس احتراق دخانیات و تنفس جنبش ها، گنجاندن نیکوتین، تار و دود دیگر برای مسواک زدن، صدمه دیده بدن انسان است.